Положення про створення та діяльність підкомітету F-3-A

Положення про створення та діяльність підкомітету F-3-A в рамках комітету радіокерованих моделей Федерації авіомодельного спортуУкраїни

 

 

Київ - 2011

 


1. Мета створення та діяльності підкомітету F-3-A в рамках комітету радіокерованих моделей Федерації авіамодельного спорту України.

 

Основною метою створення та діяльності підкомітету F-3-A є цілісний розвиток всіх класів пілотажних радіокерованих моделей.

 

2. Завдання підкомітету F-3-A.

 

Основними завданнями підкомітету F-3-A є результативна діяльність у двох напрямках:

 

2.1 Змагання за міжнародними стандартами: подальший розвиток та вдосконалення вже існуючого процесу проведення змагань за міжнародними стандартами. Пілотажні комплекси “P- XX” та “F-XX” у відповідності із стандартами та рекомендаціями FAI та ФАМСУ. Основними завданнями діяльності підкомітету в даному напрямку є:

 

2.1.1 Розробка та впровадження комплексу заходів для популяризації класу пілотажних радіокерованих моделей міжнародного рівня на національному рівні в масштабах всієї України.

 

2.1.2. Розробка та впровадження комплексу заходів для заохочення створення та проведення змагань пілотажного класу F-3-A за міжнародними стандартами.

 

2.1.3. Розробка та впровадження комплексу заходів для створення льотних майданчиків.

 

2.1.4 Пошук джерел фінансування для  проведення змагань за міжнародними стандартами, створення нових змагань, створення льотних майданчиків.

 

2.1.5. Пошук джерел фінансування національної збірної України з пілотажних радіокерованих моделей класу F-3-A для  забезпечення участі спортсменів збірної в міжнародних змаганнях світового масштабу (чемпіонати Світу та Європи, міжнародні кубкові змагання).

 

2.1.6 Формування та затвердження національного календаря проведення змагань у класі F-3-A на кожний спортивний сезон із врахуванням необхідних змін та доповнень.

 

2.1.7. Розробка, чітка регламентація та впровадження процесу відбору спортсменів до збірної команди України в класі пілотажних радіокерованих моделей F-3-A.

 

2.1.8. Розробка, чітка регламентація та впровадження процесу ведення  рейтингу спортсменів в класі пілотажних радіокерованих моделей F-3-A в масштабах України.

 

2.1.9. Розробка, чітка регламентація та впровадження процесу проведення змагань, висвітлення та представлення звітів по результатам проведених змагань.

 

2.1.10. Розробка, чітка регламентація та впровадження процесу формування панелей суддів для проведення змагань. Стандартизація суддівства. Розробка методичних матеріалів та інструкцій для суддів. Розробка комплексу заходів для проведення навчання та розвитку суддів.

 

2.2 Змагання за національними стандартами: подальший розвиток та активізація популяризації змагань за національними стандартами. Спрощені пілотажні комплекси “Національний та інші у відповідності із стандартами та рекомендаціями FAI та ФАМСУ. Основними завданнями діяльності підкомітету в даному напрямку є:

 

2.2.1. Розробка та впровадження комплексу заходів для популяризації та розвитку пілотажного класу F-3-A із врахуванням можливостей та рівня підготовки спортсменів, які можуть брати участь в змаганнях за спрощеною схемою.

 

3. Порядок формування підкомітету F-3-A, строк повноважень, організаційна структура.

 

3.1 Головним організаційним органом підкомітету F-3-A є Загальні збори спортсменів, які приймають участь в офіційних змаганнях пілотажного класу F-3-A .

Участь у голосуванні при виборі членів підкомітету мають право брати спортсмени-пілоти, які прийняли участь в щонайменше трьох змаганнях, які є заліковими для формування рейтингу спортсменів класу пілотажних радіокерованих моделей F-3-А, включаючи спортсменів, які виступали в класі комплексів «Національний».

Проведення голосування на Загальних Зборах спортсменів є очним з можливістю передачі свого голоса для голосування шляхом, встановленим чинним законодавством – іншим особам на підставі простої (за особистим підписом особи, яка передає свій голос для голосування) або нотаріально оформленої довіреності.

 

 

3.2 Організаційна структура підкомітету складається із:

3.2.1. Загальних зборів.

3.2.2. Членів підкомітету.

 

3.3. Загальні збори проводяться один раз на рік – в кінці спортивного сезону (останні офіційні змагання сезону – основними змаганнями для проведення зборів є Чемпіонат України, якщо інше не затверджено підкомітетом). На даних зборах проводяться наступні заходи:

3.3.1. Обговорюються плани на наступний спортивний сезон, актуальні поточні питання у сфері діяльності підкомітету, визначається план основних дій на наступний рік.

3.3.2.  Проводяться вибори та затвердження складу членів підкомітету на наступний рік. Вибори проводяться на основі звіту про виконану роботу відповідно до затвердженого плану робіт, який встановлювався. Строк дії повноважень членів підкомітету встановлюється на один календарний рік. Склад членів підкомітету формується по результатах голосування на загальних зборах спортсменів з обов’язковим письмовим звітом результатів поіменного голосування.

 

3.4. Склад членів підкомітету F-3-A обирається шляхом поіменного голосування на загальних зборах спортсменів-пілотів за принципом більшості голосів присутніх та взявших участь у голосуванні. Підкомітет складається із 5 (п’яти) членів. 4-ри (чотири) діючих спортсмена пілота та 1 (один) суддя. Рішення підкомітету приймаються шляхом поіменного голосування за принципом більшості голосів присутніх та взявших участь у голосуванні. До повноважень підкомітету F-3-A входять повноваження щодо:

3.4.1. Створення та затвердження регламентно-документальної бази стосовно заходів та діяльності, яка стосується класу пілотажних радіокерованих моделей F-3-A.

3.4.2. Внесення пропозицій, нововведень та змін в класі пілотажних радіокерованих моделей F-3-A на розгляд ФАМСУ.

3.4.3. Внесення пропозицій щодо членів комітету радіокерованих моделей ФАМСУ у класі F-3-A.

3.4.4. Співробітництва та взаємодії з міжнародними інститутами, федераціями та клубами в класі пілотажних радіокерованих моделей F-3-A, зокрема FAI та іншими.

 

До обов’язків представників підкомітету входять безпосереднє виконання  та впровадження розроблених та затверджених підкомітетом заходів та регламентів щодо діяльності в класі пілотажних радіокерованих моделей F-3-A на території України.

 

3.5. Секретар підкомітету обирається шляхом поіменного голосування членів підкомітету за принципом більшості голосів присутніх та взявших участь у голосуванні. До обов’язків секретаря підкомітету входять: ведення та складання порядка денного засідань, проведення голосування, складання протоколів інше. Члени підкомітету автоматично є представниками підкомітету за місцем проживання.

 

3.6. Засідання підкомітету проводяться раз на місяць. План та графік проведень засідань затверджується членами підкомітету та публікується на офіційному інформаційному ресурсі підкомітету в мережі інтернет не менш ніж за 10 календарних днів. За тиждень до проведення засідання на офіційному інформаційному ресурсі підкомітету оголошується порядок денний.

Відповідальним за проведення та документальне оформлення засідання є секретар підкомітету. Засідання підкомітету проводяться в онлайн режимі за допомогою мережі інтернет та програмного забезпечення системи skype у режимі конференції.

Будь-хто із спортсменів, які виступають в класі пілотажних радіокерованих моделей F-3-A та мають право голосу на Загальних Зборах мають право прийняти участь в засіданні підкомітету та/або внести питання до порядку денного. Для внесення питання до порядку денного чергового засідання підкомітету необхідно подати подання з описом питання, що подається до секретаря підкомітету за один тиждень до чергового засідання підкомітету, обов’язково вказавши свої контакти в системі skype. До розгляду приймаються всі без виключення питання, які подані згідно вказаного порядку. Якщо чергове засідання підкомітету може бути проведено очно на чергових змаганнях, про це додатково за три тижня надається інформація на офіційному інформаційному ресурсі підкомітету.

 

 

4. Інформаційні ресурси, документальна база

 

4.1 Офіціальним інформаційним ресурсом підкомітету F-3-А є сайт www.f3a.com.ua

 

4.2 Оригінали документів передаються в архів ФАМСУ. Копії знаходяться на відповідальному зберіганні членів підкомітету та оголошуються в електронному вигляді на офіціальному сайті.

 

 

 

 

Призвіще, Імя Побатькові

Підпис

Дата

Ткачук Олександр

 

 

Макаров Валерій

 

 

Паламарчук Олександр

 

 

Павлович Олександр

 

 

Рябоконь Констянтин

 

 

 

Скачать в формате Word