XIV-й Кубок Мастеров 2013

Этап Кубка Мира

08-09 июня 2013 г. г. Киев 

Соревнования рейтинговые

Комплекс: P-13

 

г. Киев, аэродром Бородянка, 8-9 июня

Комплекс Р13, F13

19 участников

 

Результаты соревнований
PlNameTotalRou 1Rou 2Rou 3Rou 4TotalPrelimFinal 1Final 2
1 S. BUTUZOV 2986.9 986.9 1000 949.25 1000 2000.00 1000.00 1000 973.33
2 D. ZAGITOV 2983.91 1000 967.69 1000 983.91 1999.0 999.0 943.09 1000.0
3 A. GAVRILCHENKO 2789.9 838.49 930.51 945.26 914.13 1818.01 934.04 883.9 868.11
4 V. SHPITALENKO 2538.75 847.99 847.57 824.77 843.19 1691.45 849.96 726.55 841.79
5 I. ZOTIN 2530.90 853.13 828.79 848.98 807.32 1605.10 847.33 742.08 757.77
6 V. MELNIKOV 2525.67 827.18 829.23 842.21 854.23        
7 I. VOROBYOV 2511.04 839.73 838.91 832.39 763.67        
8 A. PAVLOVICH 2502.17 810.38 870.23 821.56 799.53        
9 V. PRANKEVICH 2449.65 781.86 836.43 831.36 709.56        
10 V. REBENOK 2436.78 748.87 831.20 799.10 806.48        
11 G. CHEPORNYUK 2425.47 769.01 831.59 824.87 758.59        
12 V. VERBOVENKO 2401.28 797.12 796,52 803,51 800,65        
13 V. ORISHICH 2378.70 798.00 817.42 763.27 757.55        
14 I. KOZELTSEV 2376.02 781.66 777.36 817.00 684.83        
15 A. KURDYUKOV 2255.53 742.76 758.41 754.36 606.2        
16 A. HARITONOV 2188.53 731.23 714.10 743.20 0.00        
17 D. SHPITALENKO 2164.54 710.12 734.72 715.95 713.87        
18 A. NESTEROV 1948.20 714.18 48.01 633.61 600.42        
19 V. GONCHAR 1850.97 595.16 607.82 647.60 595.55